De praktijk Riflexit  Voetreflexologie is ingeschreven bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Deze vereniging waakt in het belang van de cliënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en bij- en nascholing, wordt een bestand van bekwame en deskundige therapeuten opgebouwd.

Ook is Riflexit Voetreflexologie aangesloten bij de Stichting RBCZ en TCZ . Deze stichtingen zijn een overkoepelende organisaties die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Wat kunt u doen wanneer u een klacht heeft?

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In de folder “klachtenregeling” vindt u informatie wat u kunt doen.

Folder klachtenregeling