De praktijk Riflexit  Voetreflexologie is ingeschreven bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Deze vereniging waakt in het belang van de cliënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en bij- en nascholing, wordt een bestand van bekwame en deskundige therapeuten opgebouwd.

Ook is Riflexit Voetreflexologie aangesloten bij de Stichting RBCZ en TCZ . Deze stichtingen zijn een overkoepelende organisaties die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Afbeeldingsresultaten voor logo vbag