De behandeling wordt afgestemd op de klacht. Er wordt een individueel behandelplan geschreven volgens de methode fysioreflextherapie.

Intake

  • Een gesprek over uw klachtRiflexit-22
  • Bespreking behandeltraject
  • Eerste behandeling

De intake duurt ongeveer anderhalf uur.

Vervolgtraject

  • Er volgen 5 tot 7 behandelingen na de eerste behandeling. Bij voorkeur met 1 week tussen de behandelingen.
  • Voorafgaand aan iedere behandeling evalueren we kort hoe het gaat en wordt er bekeken of het nodig is de behandeling aan te passen.
  • Heeft u behoefte aan een ondersteunend gesprek dan is dit mogelijk te plannen bij voorkeur op een andere dag dan de behandeling.

Een behandeling duurt ongeveer 75 minuten, een ondersteunend gesprek ongeveer 45 minuten.